F Tým | Středisko výchovné péče Slaný

Středisko výchovné péče Slaný

Tým

Tým střediska výchovné péče tvoří speciální pedagogové, psychologové, učitelé, vychovatelé, asistenti vychovatele a sociální pracovnice.

Ředitelka

Mgr. Věra Nájemníková
Středisko výchovné péče Slaný - ředitelka
reditelka@svpd.cz
+420 775 440 703

Vedoucí střediska

Mgr. Tereza Polesná
Středisko výchovné péče Slaný - vedoucí střediska
tereza.polesna@svpslany.cz

Speciální pedagogové

 • Mgr. Ilona Dušánková
  Středisko výchovné péče Slaný - etoped
  ilona.dusankova@svpslany.cz
 • Mgr. Alice Pohořská
  Středisko výchovné péče Slaný - etoped
  alice.pohorska@svpslany.cz

  Učitelé

 • Mgr. Andrea Čepičková
  Středisko výchovné péče Slaný - učitel
  andrea.cepickova@svpslany.cz
 • Mgr. Libor Šťáhlavský
  Středisko výchovné péče Slaný - učitel
  libor.stahlavsky@svpslany.cz
 • Psychologové

 • Mgr. Iva Křečková
  Středisko výchovné péče Slaný - psycholog
  iva.kreckova@svpslany.cz
 • Mgr. Kateřina Adamcová
  Středisko výchovné péče Slaný - psycholog
  katerina.adamcova@svpslany.cz
 • Sociální pracovnice

 • Bc. Darina Dvořáčková
  Středisko výchovné péče Slaný - sociální pracovnice
  darina.dvorackova@svpslany.cz
 • Vychovatelé

  pobyt@svpslany.cz
 • Mgr. Lenka Janovská, vedoucí vychovatelka
  Středisko výchovné péče Slaný - vychovatel
 • Bc. Lucie Hlaváčková
  Středisko výchovné péče Slaný - vychovatel
 • Mgr. Milan Lopour
  Středisko výchovné péče Slaný - vychovatel
 • Bc. Aleš Steinbrecher
  Středisko výchovné péče Slaný - vychovatel
 • Ing. Tereza Sejpalová
  Středisko výchovné péče Slaný - vychovatel
 • Ing. Martin Vokal
  Středisko výchovné péče Slaný - vychovatel
 • Asistenti vychovatele

  pobyt@svpslany.cz
 • Bc. Jaromír Janovský
  Středisko výchovné péče Slaný - asistent vychovatele
 • Bc. Jiří Ruml
  Středisko výchovné péče Slaný - asistent vychovatele
 • Jindřich Vodňanský
  Středisko výchovné péče Slaný - asistent vychovatele
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků

  Všichni pracovníci SVP Slaný kladou důraz na celoživotní vzdělávání jako důležitou součást své profese. Během roku se jednotliví zaměstnanci účastní řady vzdělávacích seminářů, např. zaměřené na zlepšování klimatu školní třídy, řešení agrese u dětí apod. Někteří vychovatelé studují na UK Praha v rámci celoživotního vzdělávání obory spojené se speciální pedagogikou a vychovatelstvím. Ambulantní pracovníci dokončují sebezkušenostní psychoterapeutické výcviky např. výcvik v Gestalt terapii, arterapeutický výcvik, systemický výcvik a výcvik v rodinné a párové terapii.

  Supervize

  V rámci zkvalitňování práce jsou zaměstnanci SVP v průběhu školního roku vedeni formou supervize v podobě pravidelných supervizních setkání (případové supervize ambulantní, případové supervize ambulantní pro práci se školami, týmové supervize).