Středisko výchovné péče Slaný

Internátní oddělení

Pobyt

Internátní oddělení zajišťuje klientům preventivně výchovné osmitýdenní pobyty. Pobyt je dobrovolný, tzn. probíhá se souhlasem rodiny. Po celou dobu svého pobytu jsou klienti v telefonickém a osobním kontaktu se svou rodinou (pravidelné nedělní návštěvy, 3 víkendy tráví klient doma). Proto je pro realizaci pobytu nezbytnou podmínkou spolupráce rodiny.

Nástupu na internátní pobyt předchází 2 – 3 ambulantní setkání, při kterých jsou dohodnuty podmínky pobytu a očekávání klientů. Klientem internátního oddělení se nemohou stát děti vyžadující akutní psychiatrickou léčbu, děti, které jsou v infekčním stádiu onemocnění, či děti potřebující léčbu závislosti.

Klienty internátního oddělení lze kontaktovat každý den v době od 19.00 do 20.00 na těchto telefonních číslech 778 534 743 nebo 777 738 793.

Škola

Ve středisku je zajištěno pokračování ve výuce. Kmenové školy zpracovávají pro své žáky individuální studijní plány do všech předmětů na dobu pobytu, na jejichž základě se výuka realizuje. Při výuce je přitom dbáno na individuální přístup k žákům.

Terapie a zájmové činnosti

Ve středisku klienti prochází individuálními, skupinovými i rodinnými terapiemi. Věnují se mnoha zájmovým a sportovním činnostem. Tyto činnosti mají klientům pomoci nalézt způsob, jak sociálně přijatelným způsobem trávit svůj volný čas a jak rozvíjet svůj potenciál.

Další programové aktivity

Termíny rodičovských nedělí ve školním roce 2017/2018 (14.00 – 16.00)

Cena pobytu

Preventivně výchovný pobyt je hrazen v plné výši zákonnými zástupci/osobami odpovědnými za výchovu.