Středisko výchovné péče Slaný

Pobytové oddělení

Nástupu na pobyt předchází 2 – 3 ambulantní setkání, při kterých jsou dohodnuty podmínky pobytu a očekávání klientů. Pobyt je dobrovolný, tzn. probíhá se souhlasem rodiny.
Po celou dobu svého pobytu jsou klienti v telefonickém a osobním kontaktu se svou rodinou ( pravidelné nedělní návštěvy, 3 víkendy tráví klient doma). Proto je pro realizaci pobytu nezbytnou podmínkou spolupráce rodiny.
Klientem internátního oddělení se nemohou stát děti vyžadující akutní psychiatrickou léčbu, děti, které jsou v infekčním stádiu onemocnění, či děti potřebující léčbu závislosti.

Internátní oddělení zajišťuje klientům osmitýdenní dobrovolné preventivně výchovné pobyty.
V rámci programu se děti účastní.

Pobytové klienty lze kontaktovat v době od 19.00 do 20.00 hodin, každý den na těchto telef. číslech: 778 534 743
777 738 793

Pobyt je hrazen zákonnými zástupci.