Středisko výchovné péče Slaný

Ambulantní oddělení

Po - Pá 7.00 - 17.00

Konzultace

Ambulantní oddělení poskytuje péči o děti a celý rodinný systém. Obracejí se na nás rodiny dětí s výchovnými problémy. Konzultace probíhají po předchozím objednání zákonnými zástupci v pravidelných intervalech, vždy podle potřeby klienta (zpravidla 1 x za 14 dní). Ambulantní práci zajišťuje tým psychologů a speciálních pedagogů. Služby ambulantního oddělení jsou poskytovány bezplatně. Není nutné doporučení žádného jiného odborníka.

Dále Nabízíme:

Jednorázovou speciálně pedagogickou a psychologickou konzultaci pro rodiče či zákonné zástupce, děti a mládež, pedagogy -dlouhodobou / průběžnou / kontinuální / terapeutickou péči a vedení klienta, rodiny a dalších zúčastněných po celou dobu trvání problémů -diagnostiku -rodinnou terapii -individuální výchovné a kariérové poradenství -programy na ,,klíč“ na žádost školy v oblasti sekundární prevence -metodické konzultace ohledně poruch chování pro pedagogy

Pro využití ambulantních služeb je nutné předchozí objednání a telefonická domluva.